WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A(z) SÁRVÁR TAXI Kft. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

  • AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: SÁRVÁR TAXI Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 9600 Sárvár, Bercsényi M utca 18.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-09-105896

ADÓSZÁM: 13256483-2-18

TELEFON: +36 30 994 8565

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Földes-Németh Zsófia

KÉPVISELŐ NEVE: Földes-Németh Zsófia

E-MAIL: info(kukac)sarvartaxi.hu

WEBOLDAL: www.sarvartaxi.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

  • AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

 CÉGNÉV: BlazeArts Kft.

SZÉKHELY: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8          

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 03-09-109150

ADÓSZÁM: 12539833-2-03

TELEFON: +36 76 550 174

E-MAIL: privacy@forpsi.com

WEBOLDAL: www.forpsi.hu

TEVÉKENYSÉG:  tárhelyszolgáltatás

 

CÉGNÉV: Polgár Tamás Zoltán EV. „IT-Clinic”

SZÉKHELY: 9600 Sárvár, Laktanya utca 3. 5/21.

ADÓSZÁM: 60823003-1-38

E-MAIL: info(kukac)it-clinic.hu

TEVÉKENYSÉG: weboldal fejlesztés, üzemeltetés

 

  • A KEZELT ADATOK

A taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: Utas neve, Utas telefonszáma, A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok. A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.

  • AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

  • AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – papír alapú formában rögzíteni kell, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

  • AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

  • A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

 

Sárvár, 2019. 05. 15.